Escola d'Energia

Els escrits parlen de que el sistema Luo Han Qi Gong es va originar al voltant de l’any 500 aC., quan el monjo Bodhidharma (Ta Mo en xinès), va arribar al temple Shaolin del sud de la Xina, per difondre el Budisme de l’Índia. La Historia senyala que Ta Mo, en veure els efectes devastadors, que les llargues hores de meditació causaven en els monjos del temple, va crear uns exercicis, inspirat en les pràctiques de ioga que ja coneixia, i en la observació dels moviments de certs animals, per ajudar a combatre les dolències físiques i energètiques dels seus deixebles. A aquests exercicis se’ls anomena com les 18 Palmes de Luo Han Qi Gong, i la seva pràctica juntament amb d’altres arts, es van anar desenvolupant i mantenint dins dels límits del Temple.

Durant el segle XIX , el Temple Shaolin va ser saquejat i destruït per un incendi. Van ser molt pocs els supervivents d’ aquella matança. Un dels monjos que va poder fugir, el monjo Choy Fook, es va amagar a l’empara de les muntanyes del sud de la província de Kwangtung. Choy Fook, va tenir com a deixeble a un jove , Chan Heung, que durant molts anys, va rebre tots els coneixement de Choy Fook del temple Shaolin, incloent el sistema de Luo Han Qi Gong, el Kung Fu, la medicina xina i la cal·ligrafia del mateix temple.

Chan Heung, fa fundar la seva escola i va crear el seu propi sistema, al que va anomenar Choy Lee Fut, amb les ensenyances del seu mestre Choy Fook, juntament amb els coneixements dels altres mestres que va tenir: el monjo Lee Yau San, i el seu tiet Chan Yuen Yu.

El sistema Choy Lee Fut (amb sistema Luo han Qi Gong) , va ser transmès de pares a fills i només era conegut en un àmbit molt reduït de la família i deixebles. Al grup de deixebles de cercle tancat juntament amb la família , se’ls va anomenar Wing Sing Tong.

En l’actualitat i gràcies al tarannà més obert del rebesnet de Chang Heung, Chen Yong Fa, aquest sistema s’ha donat ha conèixer fora de l’àmbit de la família.

 

Sifu Chen Yong Fa, guardià de l’estil

El Choy Lee Fut és un dels pocs estils originals de Kung Fu que té el que anomenen Jeong Mun Yun o Guardià de l´Estil: El Mestre Chen Yong Fa.

Nascut en 1951, és el rebesnet de Chan Heung, el fundador del sistema, i és per tant, l’hereu actual de la tradició familiar, la cinquena generació de la família Chan, el que vol dir que ha rebut els coneixements i l’entrenament del sistema complet directament de l’anterior Guardià, i que és el responsable legítim de preservar i transmetre l’ estil Choy Lee Fut a les generacions següents. Sifu Chen Yong Fa, va heretar els manuscrits originals escrits pels seus ancestres, els quals documenten la història i evolució del Choy Lee Fut, així com també descriuen detalladament totes les formes i les seves tècniques.

El sistema Choy Lee Fut, sota la incansable tutela del Mestre Chen Yong Fa, s’ha estès a més de 23 països en 4 continents, despertant admiració i entusiasme en els seus milers de practicants.

 

D’entre els diversos sistemes de Qi Gong, Luo Han, és el sistema de Qi Gong propi del Choy Lee Fut.